.

An teirm seo, tha sinn a’ tòiseachadh air turas ùr oir tha sinn  gu bhith ag ionnsachadh mu-dheidhinn Chùmhant nan Rìoghachdan Aonaichte air Còirichean Cloinne.( UNCRC).

IMG_0728 This term we are beginning the journey to becoming a Rights Respecting School. C5 will be leading on this. Here we see them completing a ‘wants and needs’ activity.